Công ty có mấy loại thực phẩm chức năng Bổ Não?

Hiện tại, Công ty Thương Mại và Xuất Nhập Khâu BNET, trước đây là Công ty Brain Abundance Viet Nam (BAVN) có nhập khẩu 2 loại thực phẩm chức năng Bổ Não:

SUPER BRAIN FUEL PLUS

(Loại Não 18 chất)

là thực phẩm chức năng bổ não

và thải độc não dành riêng cho

người lớn từ 18 tuổi trở lên

 SUPER BRAIN (Loại Não 21 chất)

là thực phẩm chức năng bổ não dành cho thanh thiếu niên trên 12 tuổi và người lớn