QUY  CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE bonao.vn

  1. Những quy định chung

Quy chế hoạt động này sẽ do Ban Quản Lý Website ra qui định về việc quản lý các thành viên đăng ký sử dụng và muốn tham gia các chương trình khuyến mại được tổ chức và thực hiện trên Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn này.Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn do Công ty CP Brain Abundance Viet Nam là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các dịch vụ khuyến mại cho các khách hàng có yêu cầu thực hiện các giao dịch khuyến mại trên Web bonao.vn.Thành viên tham gia giao dịch trên Web giao dịch bonao.vn là cá nhân có nhu cầu mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ được khuyến mại trên Web giao dịch này.Thành viên nào muốn tham gia cần phải đăng ký trước và cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân, được Ban Quản Lý Web bonao.vn xác nhận và cấp quyền sử dụng các dịch vụ và các chương trình khuyến mãi do Web giao dịch bonao.vn tổ chức và thực hiện.

Khi khách hàng đăng ký là thành viên của Web giao dịch bonao.vn, thành viên cần lưu ý những việc như sau:

1.1. Thành viên có thể tạo ra một tài khoản cá nhân cho mình để được quyền sử dụng các dịch vụ của bonao.vn khi có chương trình khuyến mại hay chăm sóc khách hàng diễn ra.

1.2. Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá, đúng quy chuẩn và chất lượng như đã cam kết trên Web giao dịch bonao.vn này.

1.3. Thành viên có thể mua hàng trên trang web để sử dụng cho chính mình, hoặc làm quà tặng cho người khác.

1.4. Thành viên cần phải giữ mật khẩu của mình, giám sát và quản lý việc sử dụng các tài khoản của mình đã đăng ký tại Website này. Thành viên tham dự cần phải hiểu rõ và đồng ý rằng thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin cá nhân có liên quan, kể cả việc sử dụng tài khoản của mình, và thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cứ những ai được thành viên cho phép truy cập vào tài khoản đó của mình.

1.5. Thành viên cần phải cung cấp các thông tin cá nhân của thành viên khi muốn mua hàng ở trang web bonao.vn. Thông tin đó chỉ là về bản thân và thông tin cần phải chính xác, đúng sự thật, và đầy đủ.

Nội dung bản Quy chếnày tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Web thương mại điện tử bonao.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung qui định trong Quy chếcủa Web thương mại điện tử bonao.vn.

2. Quy trình giao dịch

Ban Quản Lý Website thương mại điện tử bonao.vn sẽ giới thiệu đến các thành viên trong Web thương mại điện tử bonao.vn các chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có nhu cầu khuyến mại cho các sản phẩm hàng hóa do tổ chức, cá nhân đó đang trực tiếp kinh doanh (nếu có) với giá hấp dẫn và với phương thức thanh toán linh hoạt.

Thành viên có thể tham khảo và lựa chọn đặt mua, sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ khuyến mại của nhiều đơn vị hay doanh nghiệp khác nhau được tổ chức thực hiện trên Web thương mại điện tử bonao.vn nếu xét thấy phù hợp với nhu cầu thực tế.

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban Quản Lý Website có nhiệm vụ bảo vệ tất cả mọi thông tin và việc thanh toán của các khách hàng. Để đảm bảo giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu các thành viên tham gia các hoạt động giao dịch tại Web thương mại điện tử bonao.vn lưu ý và tuân thủ các nội dung và cam kết với khách hàng như sau:

3.1. Bảo vệ và hỗ trợ cho thành viên, hệ thống giao dịch của Web bonao.vn được thiết kế để thành viên có thể đặt hàng trực tiếp trên Web đến khi thành viên an toàn thoát khỏi chế độ đặt hàng.

3.2. Thành viên không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát hay rủi ro mà thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của thành viên qua internet hoặc e-mail.

3.3. Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website bonao.vn. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

3.4. Mọi thông tin giao dịch trên Website bonao.vn luôn được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

4. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban Quản Lý Website bonao.vn cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch mua sản phẩm và dịch vụ trên Website, đảm bảo người tiêu dùng mua hàng hóa được an toàn và tiện lợi.

4.1. Ban Ban Quản Lý Website bonao.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

4.2. Ban Quản Lý Website bonao.vn và Công ty CP Brain Abundance Viet Nam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

4.3. Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ được đăng bán trên Web giao dịch bonao.vn là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã được Công ty CP Brain Abundance Viet Nam ký hợp đồng dịch vụ với các thương nhân có nhu cầu thực hiện khuyến mại với nội dung hợp đồng là giới thiệu các hàng hóa dịch vụ do thương nhân đó trực tiếp kinh doanh đến các thành viên của bonao.vn theo yêu cầu và ủy quyền của thương nhân đó.

4.4. Thành viên nên xem xét kỹ các thông tin liên quan đến các sản phẩm dịch vụ đang khuyến mại trên Website giao dịch về: giá, thương hiệu, các dịch vụ hỗ trợ, cụ thể: điều kiện sử dụng, địa chỉ, phương thức giao hàng, phương thức thanh toán, số tài khoản ngân hàng và các thông tin có liên quan trước khi “mua hàng” …… Các thông tin trên đã được Ban Quản Lý Website yêu cầu các thương nhân, cá nhân thực hiện khuyến mại phải cung cấp đầy đủ, kể cả các thông tin có liên quan đến thương nhân thực hiện khuyến mại như: tên doanh nghiệp, điện thoại liên lạc, địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, nickname, để người tiêu dùng trực tiếp liên lạc và thực hiện các giao dịch mua sản phẩm, dịch vụ được khuyến mại;

4.5. bonao.vn không chịu trách nhiệm về chất lượng và các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khuyến mại trên Web giao dịch bonao.vn.

4.6. Trong trường hợp khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bonao.vn phát hành hộ cho thương nhân có yêu cầu thực hiện khuyến mại trên Web bonao.vn, nhưng vì một số trường hợp nào đó như: doanh nghiệp tổ chức thực hiện khuyến mại đã chuyển địa điểm, phá sản, nhà cung cấp từ chối phục vụ những điều khoản trong voucher đó, đề nghị các thành viên báo ngay về Ban Quản Lý Web giao dịch bonao.vn trong thời gian sớm nhất. bonao.vn sẽ hoàn trả lại cho thành viên số tiền mà thành viên đã chi trả khi mua sản phẩm/dịch vụ đó, hoặc hoàn trả số tiền đó vào tài khoản của thành viên trên Web giao dịch bonao.vn để thành viên thực hiện mua hàng cho các lần sau.

4.7. Thành viên có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến các thương nhân khuyến mại có liên quan trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do thương nhân thực hiện khuyến mại cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

4.8. Thành viên có thể gửi khiếu nại gián tiếp đến thương nhân thực hiện khuyến mại bằng hình thức gửi thông tin khiếu nại thông qua kênh chăm sóc khách hàng của bonao.vn. Bộ phận chăm sóc khách hàng của bonao.vn sẽ hỗ trợ thành viên gửi thông tin khiếu nại có liên quan đến thương nhân thực hiện khuyến mại bằng các phương thức nhanh nhất.

4.9. Bên dưới mỗi sản phẩm do thành viên đăng bán có phần “thông tin phản hồi”, thành viên (người tiêu dùng) có thể phản ánh ý kiến của mình liên quan đến sản phẩm, dịch vụ khuyến mại đến Ban Quản Lý Website, và Ban Quản Lý Web sẽ có phản hồi đối với các ý kiến của các thành viên.

5. Quản lý thông tin xấu:

5.1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban Quản Lý Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

5.2. Thành viên không sử dụng dịch vụ của Website bonao.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

5.3. Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ban Quản Lý Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn trong bản Quy chế này

5.4. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website bonao.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của bonao.vn.

6. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên Website giao dịch

Khi thực hiện các giao dịch trên Website, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. Ban Quản Lý Web bonao.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban Quản Lý Web bonao.vn qua địa chỉ email: tuvan@bonao.vn. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên tham gia Web giao dịch bonao.vn; Tuy nhiên, Ban Quản Lý Web bonao.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban Quản Lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban Quản Lý gây ra.

7. Quyền và trách nhiệm của Ban Quản Lý Web giao dịch bonao.vn

7.1. Quyền của Ban Quản Lý Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn

7.1.1. Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn sẽ tổ chức thực hiện quảng cáo các chương trình khuyến mại, giới thiệu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của các thương nhân khác với mức giá ưu đãi đến các thành viên đăng ký tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục đăng ký kê khai trực tuyến các thông tin cá nhân có liên quan và các điều kiện bắt buộc mà Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn nêu ra.

7.1.2. Ban Quản Lý Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí đến các thành viên mua sử dụng sản phẩm, thu hộ tiền bán hàng, dịch vụ khuyến mại theo sự đồng ý của thương nhân, cá nhân thực hiện khuyến mại trên Website giao dịch này. Các chính sách này sẽ được công bố trên Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn

7.1.3. Ban Quản Lý Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn có trách nhiệm yêu cầu các thương nhân thực hiện khuyến mại phải cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin có liên quan đến sản phẩm dịch vụ khuyến mại.

7.1.4. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Web giao dịch bonao.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ban Quản Lý Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

7.1.5. Ban Quản Lý Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chếcủa Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn.

7.1.6. Ban Quản Lý Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Ban Quản Lý Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

7.1.7. Ban Quản Lý Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn, và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các Web giao dịch bonao.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.

7.2. Trách nhiệm của Ban Quản Lý Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn 

7.2.1. Trách nhiệm Ban Quản Lý Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn

7.2.2. Ban Quản Lý Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn chịu trách nhiệm định hướng, xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, thủ công mỹ nghệ, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn

7.2.3. Ban Quản Lý Website giao dịch thương mại điện tử bonao.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm người tiêu dùng tiềm năng (thành viên) và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia vào Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn

7.2.4. Ban Quản Lý Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên, nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới.

7.2.5. Ban Quản Lý Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn sẽ tư vấn cho các thành viên thực hiện quá trình mua sản phẩm dịch vụ khuyến mại qua Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

8. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

8.1. Quyền của thành viên

8.1.1. Đối với các thành viên tham gia Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn sẽ được miễn phí thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn.

8.1.2. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn.

8.1.3. Thành viên sẽ được nhân viên của Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn hỗ trợ và hướng dẫn cách sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng trên online (online shop), tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn.

8.1.4. Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

8.1.5. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn theo địa chỉ liên lạc được công bố trên sàn.

8.2. Nghĩa vụ của thành viên

8.2.1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban Quản Lý Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

8.2.2. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn và những thông tin đăng tải lên Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin có liên quan đến cá nhân của thành viên). Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

8.2.3. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

8.2.4. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ban Quản Lý Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn trong bản Quy chế này.

8.2.5. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn.

9. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Web giao dịch thương mại điện tử bonao.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

 

GIÁ ƯU ĐÃI HÔM NAY!

-11%
1,790,000 1,590,000
-11%
1,790,000 1,590,000
Contact Me on Zalo
0908.213066 Hỗ trợ 24/7