Đi chơi ở khu du lịch Bình Quới 2014

Đi chơi ở Thái Lan tháng 04/2016

Đi chơi ở KDL Hòa Bình năm 2015

Du lịch Tết 2015